Kategorier
Genrer

Teatergenrer

Det finns ett stort utbud av genrer inom teater; allt från dockteater till burlesk. Här presenterar vi några intressanta teatergenrer lite kortfattat.

Burlesk teater

Burlesk teater innehåller dansnummer och sketcher och innehåller ofta utmanande klädsel och sexuella anspelningar. Denna form av teater är oftast stark satirisk.

Kabaré

En kabaré innehåller olika sång-, dans och sketchnummer och utspelas ofta på uteställen eller restauranger.

Fars

En komediteater med sin kärna i situationskomik. En fars börjar ofta med en förveckling som blir allt värre och värre i rask takt. Härstämmar ursprungligen från Frankrike.

Pantomim

Förkortas ibland till bara mim. Här används bara kroppsspråket och inget tal framförs.